Platové podmienky


Platové podmienky

    • Permanentku je možné zakúpiť osobne alebo uhradiť na číslo účtu SK47 7500 0000 0040 2439 8832  ( ČSOB )                                  do poznámky prosím uveďte Vaše meno a názov lekcie ( = individual/ skupina )
    • Zakúpená permanentka platí na 3 mesiace, je neprenosná, zaplatená suma nevratná
  • Prosím, rešpektujte svoj čas, aj čas Vašej inštruktorky a zmeny či zrušenie lekcie vykonajte do 24 hodín pred začiatkom lekcie, prípadne 5 hodín pred začatím skupinovej lekcie