Kto som


Barbora Hajdučíková

Som fyzioterapeutka a certifikovaná Pilates inštruktorka ( Balanced Body University ).

Mojou víziou je viesť ľudí  k správnemu pohybu, uľaviť od bolesti a hľadať spôsoby ako si pomôcť sám. Stále ma teší objavovať aké je ľudské telo čarovné, ako všetko so všetkým súvisí a tiež ako neuveriteľne nás dokáže naša hlava, myseľ ovplyvniť.

Individuálna terapia

Pri práci kombinujem poznatky z odborných kurzov a zo štúdia,  ktoré som absolvovala. Ponúkam komplexné vyšetrenie, manuálnu terapiu, cvičenie a edukáciu.

Posledné roky sa obzvlášť venujem terapii žien ( snaha o počatie, bolestivá menštruácia apod. ) viac Femina Therapy

Termín je nutné si telefonicky dohodnúť.

Skupinové lekcie Pilates

Skupinové lekcie Pilates sú obmedzené na maximálny počet 10 ľudí v skupine.

Pre začiatočníkov pravidelne organizujeme Pilates prípravky, kde sa venujeme vysvetleniu princípov pohybu. Pre bližšie informácie ma prosím kontaktujte telefonicky alebo emailom.

Vzdelanie:

 • 2007- 2010          bakalárske štúdium odbor fyzioterapia, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici (SZU Bratislava)
 • 2010- 2012          magisterské štúdium odbor fyzioterapia, Lékařská fakulta (MU Brno)

Pracovné skúsenosti:

 • September 2012 – September 2014 Columna Centrum, Mudr. Holoubek, Brno, Fyzioterapeut
 • Január 2015- trvá SZČO – Bwell s.r.o.

Odborné kurzy:

 • 2019                    STOTT PILATES® Toning Ball® Workshop ( Jitka Miškařová (Kadishi) )
 • 2019                    STOTT PILATES® Pilates Matwork for Men ( Jitka Miškařová (Kadishi) )
 • 2019                    Mekke techniky panevniho dna ( Radka Tomášková )
 • 2019                    Diastáza ( Groofy Brno )
 • 2019                    Celostní přístup v terapii pánevního dna ( Michaela Prokešová )
 • 2018                    Mojžišovej metóda ( Hana Volejníková )
 • 2017                     Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence ( Ingrid Palaščáková Špringrová )
 • 2017                     STOTT PILATES® Cvičení pilates pro tehotné  ( Jitka Miškařová (Kadishi ) )
 • 2016                     STOTT PILATES® – Intensive Barrels ( Jitka Miškařová (Kadishi) )
 • 2015-                    STOTT PILATES® – Intensive reformer ( Jitka Miškařová (Kadishi) )
 • 2014                     STOTT PILATES® Panvové dno a lumbo-pelvická stabilizácia ( Jitka Miškařová (Kadishi) )
 • 2014                     Psychosomatická konferencia ( Praha- Dobřichovice )
 • 2014                     Fyzioterapia funkce ( Clara- Maria Lewitova )
 • 2014                     STOTT PILATES® modifikácia cvikov s pilates tonning ball ( Jitka Miškařová (Kadishi) )
 • 2013                     Kinesiotaping ( Mudr. Robert Válka )
 • 2013                     Skolióza- terapie dle konceptu Spiraldynamik ( Karin Rosmann )
 • 2013                     Workshop soft dynamic yoga ( Lukáš Kolek )
 • 2013                     Kurz baňkovania ( Vladimír Nerud )
 • 2012                     1. úroveň Kraniosakrálnej terapie ( Majka Zelenáková )
 • 2011                     STOTT PILATES® – zásobník cvikov- foam roller, fitball ( Jitka Miškařová (Kadishi) )
 • 2011                     Pilates podložka s pomôckami (Balanced Body- Radka Westerkamp )
 • 2010                     Pilates Mat Level 2- 3, Pilates Reformer Level 1 ( Balanced Body workshop s Radka Westerkamp )
 • 2010                     Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa ( Balanced Body – Adriana Miseje )
 • 2010                     Pilates Mat 1 Module ( Balanced Body University )
 • 2009- 2010          Spiraldynamik Basic ( Lenka Kazmarova )
 • 2009                    odborný seminár – Pilates metóda, cvičenie s Pilates magic circle a overball ( Balanced Body- Adriana Miseje )
BBU certificate
Pilates instruktor