Bwell Malacky


Individuálne a skupinové cvičenie pilates, relaxačné i terapeutické masáže pod vedením certifikovanej inštruktorky Martinky Komárkovej